Bài 1 – Giới thiệu Excel – Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS)

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Bài 1 Giới thiệu Excel

• hiểu được bảng tính điện tử

• hiểu Excel và những gì nó có thể làm

• xác định các yếu tố trên màn hình Excel

• hiểu thuật ngữ cơ bản

• sử dụng Quick Access Toolbar

• di chuyển trên khắp Excel

• nhập văn bản, số, ngày giờ

• chèn các biểu tượng hoặc ký tự đặc biệt

• di chuyển trong một bảng tính

• sử dụng Backstage để lưu, tạo mới, mở và đóng một bảng tính

• chuyển đổi giữa các bảng tính

• lưu trong một định dạng phiên bản Excel cũ

• chọn các ô

Download Download tài liệu tự học excel 2010 nâng cao

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply