Bài 16 – Hàm đếm nâng cao trong Excel

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Hàm đếm nâng cao trong Excel

Video hướng dẫn bạn sử dụng các hàm đếm trong co sở dữ liệu, nhóm (DCOUNT, DCOUNTA, SUBTOTAL) trong excel để giải quyết bài toán thực tế.

Trong video này, Bạn sẽ học Excel sử dụng:
– Hàm DCOUNT – đếm các ô số trong 1 vùng cơ sở dữ liệu thỏa mãn 1 vùng điều kiện
– Hàm DCOUNTA – đếm các ô khác trống trong vùng cơ sở dữ liệu thỏa mãn 1 vùng điều kiện
– Hàm SUBTOTAL với tính năng COUNT, COUNTA cho phép đếm theo nhóm, sử dụng tốt khi filter dữ liệu,….

Download ButtonLấy file excel thực hành:bạn bấm vào link:http://goo.gl/gvLwJ7

Nguồn: BKIndex Group ( http://bkindex.edu.vn)

 

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply