Bài 2: Xây dựng ô dữ liệu – Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS)

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Xây dựng ô dữ liệu – Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS)

Nội dung:

• chỉnh sửa nội dung của ô và undo các thay đổi
• cắt, sao chép và dán dữ liệu
• sử dụng Office Clipboard
• thay đổi độ rộng cột
• thay đổi chiều cao hàng
• sử dụng AutoFit với các cột hoặc các hàng
• ẩn và không ẩn hàng và cột
• chèn và xóa các hàng và cột
• chèn và xóa các ô
• tìm dữ liệu trong worksheet
• thay thế dữ liệu với các dữ liệu khác trong worksheet
• sử dụng AutoFill để sao chép và điền vào hàng loạt
• đổi tên worksheets
• chèn, xóa, di chuyển và sao chép các worksheet

 

Download

Download tài liệu tự học excel 2010 nâng cao

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply