Bài 3: Sử dụng công thức – Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS)

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Bài 3: Sử dụng công thức – Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS)

Nội dung:

• công thức là gì
• tạo và chỉnh sửa các công thức đơn giản
• tham chiếu worksheet khác
• sử dụng các hàm phổ biến
• sử dụng hàm có điều kiện
• sử dụng các tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối
• sử dụng các địa chỉ ô tuyệt đối và tương đối hỗn hợp
• hiển thị và in công thức

Download tài liệu

Download tài liệu tự học excel 2010 nâng cao

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply