Bài 4: Định dạng Worksheet – Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS)

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Bài 4: Định dạng Worksheet – Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS)

Nội dung:

• định dạng số và chữ số thập phân
• thay đổi căn chỉnh, font chữ, kích thước font chữ của nội dung ô
• áp dụng đường viền và tô bóng cho các các ô
• áp dụng và thay đổi chủ đề
• sử dụng Format Painter
• xóa nội dung và định dạng của ô
• sử dụng các kiểu ô
• áp dụng định dạng có điều kiện

Download tài liệu

Download tài liệu tự học excel 2010 nâng cao

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply