Bài 5 Xem và in Workbook – Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS)

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Download tài liệu

Download tài liệu tự học excel 2010 nâng cao

Bài 5 Xem và in Workbook – Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS)

Nội dung:

• tạo và sắp xếp các cửa sổ worksheet
• phân chia và đóng băng panel
• phóng to và thu nhỏ các worksheet
• in ấn và xem trước worksheet
• sử dụng cách xem workbook khác nhau
• thêm và xem trước ngắt trang
• thay đổi lề, định hướng, giấy kích thước và quy mô
• in tiêu đề cột và hàng hoặc phạm vi lựa chọn của các ô
• thêm và sửa đổi header và footer
• thay đổi các tùy chọn Excel

Download tài liệu

Download tài liệu tự học excel 2010 nâng caoTừ khóa: giáo trình excel nâng cao, giáo trình excel nâng cao 2007, Tài liệu tự học Excel 2010, Tài liệu tự học Excel 2010 nâng cao, giáo trình Excel 2010 nâng cao, tài liệu excel 2010 pdf, tài liệu học excel pdf

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply