Bài 7 Làm việc với đồ họa (Graphics) – Học Excel nâng cao

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Download tài liệu tự học excel 2010 nâng caoBài 7 Làm việc với đồ họa (Graphics) – Học Excel nâng cao

Nội dung:

• vẽ các loại khác nhau của hình dạng
• sử dụng các đối tượng WordArt
• chèn clip art và hình ảnh
• sử dụng các công cụ biên tập hình ảnh (Image Editor)
• thay đổi kích thước, định hình lại, và xoay các đối tượng đồ họa
• chèn các đối tượng SmartArt

Download tài liệu tự học excel 2010 nâng caoTừ khóa: giáo trình excel nâng cao, giáo trình excel nâng cao 2007, Tài liệu tự học Excel 2010, Tài liệu tự học Excel 2010 nâng cao, giáo trình Excel 2010 nâng cao, tài liệu excel 2010 pdf, tài liệu học excel pdf, học excel nâng cao

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply