Báo cáo tài chính doanh nghiệp file Excel

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Báo cáo tài chính doanh nghiệp cung cấp các chỉ số tài chính để nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính BCTC cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, các chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Tại bài viết này, tôi xin chia sẻ mẫu Báo cáo tài chính doanh nghiệp file Excel phân tích chi tiết báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo và download.

Click vào nút “Download” dưới đây để download Báo cáo tài chính doanh nghiệp file Excel

download Báo cáo tài chính doanh nghiệp file ExcelXem thêm:

1. Giới thiệu tính năng

File Excel này cho phép tính toán đưa ra kết quả của các chỉ số, như:

  • Các chỉ số về khả năng sinh lời ( ROS, ROA, ROE)
  • Các chỉ số về khả năng thanh toán ( Khả năng thanh toán nhanh, Khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán hiện thời…)
  • Chỉ số về hiệu quả quản lý tài sản ( Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay các khoản nợ phải trả,…)

Và một số tỷ lệ khác nữa ….

Từ đó, đưa ra các sheet tổng hợp cho biết tình hình hoạt động tài chính của công ty theo tổng hợp riêng và tổng hợp theo từng năm dựa trên các chỉ tiêu đã được tính toán bằng các hàm được đặt sẵn.

2. Các sử dụng file Excel Báo cáo tài chính doanh nghiệp

File Excel này đã được đặt sẵn các công thức để tính ra các chỉ số, bạn chỉ cần nhập số liệu từ Báo Cáo Tài Chính thực tế của doanh nghiệp vào các sheet 1 và sheet 2.

  • Sau khi nhập liệu xong, kiểm tra lại 1 lần nữa xem số liệu là đúng và cân đối chưa theo hướng dẫn sử dụng kèm theo
  • Nếu số liệu nhập vào đã đúng thì bạn mở sang các sheet tiếp theo để thấy kết quả phân tích, các tỷ lệ, chỉ số đã được nêu tại phần 1.

File Excel này cho phép tính toán tất cả các chỉ số để phục vụ cho từng mục đích khác nhau của người dùng.

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply