Biểu mẫu, hồ sơ thủ tục BHXH, BHYT, BHTN

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Phiếu giao nhận hồ sơ – Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN

Stt Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc 01/10/2015
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 01/10/2015
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 01/10/2015
4 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên 01/10/2015
5 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 01/10/2015
6 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 01/10/2015
7 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa 01/10/2015
8 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 01/10/2015
9 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 01/10/2015
10 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 01/10/2015
11 PGNHS 110: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non 01/10/2015
12 PGNHS 111: Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị 01/10/2015
13 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình 01/10/2015
14 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 01/10/2015
15 PGNHS 112: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng trùng cho người lao động 01/10/2015

Các biểu mẫu – 03/QT: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học

Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Hướng dẫn phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu 15/10/2012
2 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 01/10/2014
3 Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
4 Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012
5 Mẫu D01-TS Đơn đề nghị 15/10/2012
6 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
7 Mẫu D01b-TS 15/10/2012
8 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý 18/07/2013
9 C04-TS: Hợp đồng đóng BHYT 04/03/2015
10 Công văn trả thẻ (kèm theo CV 1068BHXH-THU) 22/04/2013
11 Mẫu C66-HD: giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu. 29/09/2014
12 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho HSSV 04/03/2015
13 D03-TS(HS): Danh sách HSSV tham gia BHYT 01/10/2015
14 TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
15 TK2-TS: Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 17/11/2014
16 D03-TS(TN): Danh sách người tham gia BHYT 17/11/2014
17 D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 17/11/2014
18 D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 17/11/2014
19 C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
20 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi 04/03/2015
21 C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho học sinh, sinh viên 04/03/2015
22 01b/BHYT: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe 24/08/2015
23 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 04/03/2015
24 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 04/03/2015
25 D07-TS: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/08/2015
26 Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV 01/10/2015
27 Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT HSSV 01/10/2015
28 D01-HGĐ: Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình 03/04/2015
SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply