Thêm dòng, thêm cột bằng phím tắt trong Excel

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Bài viết này hướng dẫn bạn thêm dòng , thêm cột bằng phím tắt trong Excel

Thêm dòng bằng phím tắt trong Excel:

Tại dòng bạn muốn thêm dòng mới, bạn ấn tổ hợp phím Shift + Space (phím cách) để chọn nguyên dòng. Sau đó ấn tổ hợp phím Ctrl + + để thêm một dòng mới.

Trường hợp bạn muốn thêm nhiều dòng (giả sử là 10), sau khi ấn tổ hợp phím Shift + Space, bạn ấn tổ hợp phím Shift và phím mũi tên xuống để chọn đủ 10 dòng, sau đó mới ấn tổ hợp phím Ctrl+ + để thêm 10 dòng mới.

them-dong-them-cot-bang-phim-tat-trong-excel

them-dong-them-cot-bang-phim-tat-trong-excel-2

Thêm cột bằng phím tắt trong Excel:

Tương tự, tại cột bạn muốn thêm cột mới, bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + Space (phím cách) để chọn nguyên cột. Sau đó ấn tổ hợp phím Ctrl + + để thêm một cột mới.

Trường hợp bạn muốn thêm nhiều cột (giả sử là 4), sau khi ấn tổ hợp phím Ctrl+ Space, tiếp đó bạn ấn tổ hợp phím Shift và phím mũi tên qua phải để chọn đủ 4 cột, sau đó mới ấn tổ hợp phím Ctrl+ + để thêm 4 cột mới.

them-dong-them-cot-bang-phim-tat-trong-excel-3

them-dong-them-cot-bang-phim-tat-trong-excel-4

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply