Viết công thức hóa học trong Excel với tùy chọn Superscript và SubScript

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Excel cho phép bạn viết công thức hóa học đơn với định dạng tùy chọn SuperscriptSubscript trong Format Cells

viet-cong-thuc-hoa-hoc-trong-excel

Ví dụ, bạn muốn viết công thức H2O, bạn gõ H2O, sau đó bôi đen và click chuột phải vào số 2, chọn Format Cells

675d1275638443entersupersubscriptvaluescell

Xuất hiện hộp thoại, bạn chọn Subscript, bạn sẽ được kết quả như mong muốn.

673d1275638440entersupersubscriptvaluescell

Còn ngược lại, nếu bạn muốn nhập công thức toán học như sau: a2 + 2a + 1 thì bạn làm tương tự như trên nhưng thay vì chọn Subscript thì bạn chọn Superscript.

SCAR CLEARR - Kem trị sẹo rỗ hiệu quả | Cách trị sẹo rỗ trên mặt hiệu quả

Leave a Reply